����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Застосування хондропротектора Гіалутідін ® при лікуванні артриту у собак

Захворювання суглобів це часто зустрічається патологія у собак, лікування якої в минулому часто виявлялося малоефективним. Так, у собак породи кавказька вівчарка в молодому віці (2-3місяці) часто розвиваються артрити. Це пов’язано з швидким зростанням, у окремих псів у віці три місяці вага досягає 27-35 кг. Так як 60% ваги собаки припадає на передні кінцівки, то надмірна вага сприяє розвитку патологічного процесу в області ліктьового суглоба. У нашому дослідженні вивчалася ефективність біологічно активної кормової добавки Гіалутідін ® при артритах і кульгавості різних ступенів тяжкості ліктьового і колінного суглобів у собак.

Гіалутідін ® містить комплекс гіалуронової кислоти і хондроїтину сульфату. Ця добавка впливає на гіаліновий хрящ, синовіальну рідину, механізм її дії спрямований на стимуляцію синтезу компонентів хряща і синовіальної рідини хондро-цітамі і сіновіоцітов, і також на придушення металлопротеиназ, що призводять до руйнуючої-шенням суглоба. Гіалуронова кислота – несульфірованний глікозаміноглікан, входячи-щий до складу сполучної, епітеліальної і нервової тканин, є одним з основ-них компонентів позаклітинного матриксу, міститься в багатьох біологічних рідко-стях (слині, синовіальної рідини та ін), приймає значну участь у проліфе -рації і міграції клітин, має протизапальні властивості. Хондроїтину сульфат – має аналгетичну і протизапальну дію, перешкоджаючи руйнуванню хряща ферментами, що виробляються при запальних процесах в суглобах, також він бере участь у побудові основної речовини кісткової тканини.

  Лікування зубів, вартість лікування зубів. Ціни на лікування зубів в Москві

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проведено на дев’яти собаках середніх і великих порід у віці від 3 місяців до 10 років, вагою від 20 до 80 кг. Для ис-прямування відібрані собаки з яскраво вираженим артритом ліктьового і колінного сугло-вів. Враховували ступінь кульгавості і атрофії, больову реакцію при пальпації по 4-х бальній системі. Ступінь кульгавості: 1. кульгавість непомітна; 2. кульгавість ледь помітна; 3. помірна кульгавість; 4. сильна кульгавість. Больова реакція при пальпації: 1. немає болю; 2. біль слабка; 3. біль помірна; 4. біль сильна. Атрофія: 1. відсутня; 2. слабка; 3. помірно виражена; 4. сильна деформація суглоба. Діагноз був поставлений при клини-зації і рентгенологічному дослідженні. До дослідження не допускалися собаки, ко-торие піддавалися лікуванню кортикостероїдами та нестероїдними протівовоспалітель-ними препаратами менш, ніж за 2 тижні до дослідження, а також собаки з артритом інфекційного походження.

  Травми у собак, порізи покуси розриви, перша допомога травмах собаці, вивихи розтягування забої, ознаки вивиху, травми суглоба, хірург-ветеринар, кульгавість собаки, переломи, хвороби собак, собаки, тварини

Гіалутідін ® всім досвідченим тваринам застосовувався згідно повчанням з кор-мом щодня один раз на день протягом 30 днів в дозі відповідної їх масі тіла. Дана добавка давалася на додаток до раціону. Ефективність лікування оцінювалася при проведенні регулярних клінічних ос-Мотря, які проводили один раз на 10 днів на 10, 20, 30, 40 і 50 дні після початку ле-чення.

Результати дослідження

В результаті лікування у всіх піддослідних тварин спостерігалося зменшення кульгавості на 15 – 21 день. Ні у одного з тваринах не спостерігаючи-лось побічних ефектів. У чотирьох собак з дев’яти вже після 15 днів лікування зникла кульгавість – результат був оцінений як дуже хороший. Ще у трьох собак кульгавість зникла на 20-21 день – результат оцінений як хороший, і тільки дві собаки проявили помірну ре-акцію на лікування (табл.1). Покращення спостерігалися навіть у собак з хронічним патолого-гическим процесом. Це дозволяє зробити висновок, що ступінь тяжкості артриту не впливає на кінцевий результат.

  Панкреатит. Лікування панкреатиту

Порівнюючи дії Гіалутідіна ® з кортикостероїдами і нестероїдними проти-вовоспалітельнимі препаратами, можна констатувати следующе: кортикостероїди ви-викликають масу побічних ефектів, аж до цукрового діабету, особливо у молодих жи-Вотня; нестероїдні протизапальні препарати не зупиняють прогресії артриту, а тривале їх застосування також викликає масу побічних ефектів від набряків до шлунково-кишкових кровотеч і утворення виразок. Крім того, ці препарати повинні застосовуватися практично постійно.

Гіалутідін ® не має побічних ефектів , він застосовується протягом 30 днів, при цьому курс досить повторювати через 6-12 місяців. Переваги дії Гіалутіді-на ® на суглоби, пошкоджені артритом, досягається за рахунок того, що гіалуронова ки-слота допомагає відновити цілісність суглоба, вона стимулює синтез хондроцитів в ушкодженому хрящі і вироблення ендогенного гиалуроната натрію, а також має протизапальну дію, а хондроїтину сульфат надає знеболювальну та протизапальну дію. Дослідження показали, що використання комплексу гіалуронової кислоти і хондроїтину сульфату при лікуванні артритів у собак є перспективним методом терапії д