����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

ветеринарна клініка

Російська Академія медичних наук Російський онкологічний науковий центр ім. М.М. Блохіна

Навчання

Статті

Вакансії

Бланки напрямків

Журнал

Заходи

Архів заходів

Визначення достовірних діагностичних критеріїв хронічної недостатності атріовентрикулярних клапанів у собак

Набуті вади атріовентрикулярних клапанів займають провідне місце серед хвороб серця у собак. За даними Detweiler DK, Patterson DF, 1965, хвороби серця виявляються у 5-10% пацієнтів, наведених на прийом до лікаря. З них 75% складають вади атріовентрикулярної клапанів. За даними, отриманими нами на базі «Первомайського ветеринарного центру», недостатність атріовентрикулярних клапанів зустрілася у 61 з 823 обстежених собак, що становить 7,4%. Найбільш часто зустрічається породою в обстеженій групі собак з’явилися пуделі (19%). Другий за зустрічальності групою були безпородні собаки (16%). 10% склали спанієлі і ротвейлери, 7,5% – східно-європейські та німецькі вівчарки, 5,5% – різеншнауцери і 5% – такси. Іншу частку склали інші породи. Середній вік досліджених собак склав 9 років. Серед собак з недостатністю атріовентрикулярних клапанів (61 тварина) найбільш часто зустрічається породою з’явилися пуделі (34%), безпородні собаки склали 27%, такси 13%. Більш повно співвідношення порід відображено на рис. 1.

  Чому у німецької вівчарки рожевіє ніс -

Таким чином, можна зробити висновок, що дана патологія найбільш часто виявляється у собак породи пудель. У даній породної групі ми діагностували хворобу у тварин, що належать до різних вагових категоріях (королівський пудель, малий пудель, карликовий пудель). Всі безпородні собаки були невеликої ваги (середня вага 10 кг.) Хвороба не діагностували у собак великих порід.

Хвороба характеризується потовщенням, укороченням і деформацією стулок клапанів і сухожильних ниток. Найбільш поширеною причиною даних змін є хронічний дистрофічний процес (диспротеїноз), що приводить до перерозподілу компонентів міжклітинної речовини в підендотеліальному шарі ендокарда (1, 6). У більшості випадків уражається мітральний клапан (60%), рідше виникає комбінований порок мітрального і тристулкового клапанів, ізольоване ураження тристулкового клапана – явище рідкісне (10). У міру розвитку дегенеративного процесу в клапанному апараті наростає обсяг зворотного струму крові в передсердя (регургітація), що з часом призводить до розвитку застійної серцевої недостатності та зниження тривалості життя (3).

Матеріали і методи

Робота проводилася на базі ЗАТ «Первомайський ветеринарний центр». У дослідження було включено 25 собак різних порід (19 самців і 6 самиць) з набутою недостатністю атріовентрикулярних клапанів. У всіх тварин була виявлена ??недостатність кровообігу II-III стадії за класифікацією ISACHC (Інтернаціональний Рада з Кардіології Дрібних Домашніх Тварин). Середній вік тварин склав 11,2 року (від 8 до 17 років), середня вага – 10,04 кг (від 5 до 23 кг).

  Спосіб знайти вкрадений телефон по IMEI. Чи допоможе IMEI код телефону при крадіжці? , Захист майна

При аналізі анамнестичних даних звертали увагу на наявність задишки, кашлю, колір слизових оболонок, асцит, непритомність, фізичну активність, емоційні реакції, апетит, обсяг споживаної рідини на добу, обсяг виділеної сечі в добу.

Електрокардіографічної дослідження проводили за допомогою електрокардіографа Cardiette AR 600 ADV. Використовували три стандартних, три посилених і чотири грудних відведення. Для проведення електрокардіографічного дослідження тварин укладали на правий бік. Кінцівки розташовували перпендикулярно осі тіла. Запис проводили протягом двох хвилин, зі швидкістю руху паперу 50 мм / сек. Стандартне каліброване напруга становила 10 мм в 1 mV.

Ехокардіографічне дослідження (ультразвукове сканування серця) проводили за допомогою ультразвукового сканера Сономед 400 тм. Застосовували ультразвукової мікроконвексний датчик з частотою 6,5 МГц. Візуалізацію здійснювали з правого парастернального доступу (3 – 6 міжреберних проміжок, праворуч, на рівні реберних хрящів). Тварин розташовували в правій бічній позиції, так щоб грудна клітка перебувала над спеціальним отвором в столі, через яке проводилося сканування.

  Як підстригти кішці кігті

Візуалізацію та оцінку ступеня зміни клапанного апарату, визначення розмірів камер серця, товщини міокарда шлуночків і стану перикарда здійснювали в В-і М-режимах. Для оцінки систолічної функції лівого шлуночка розраховували індекс скоротливої ??здатності міокарда лівого шлуночка.

Рентгенографическое дослідження грудної клітини проводили за допомогою рентгенівського апарата 12 – П5. Дослідження грудної клітки виконували в латеральної проекції. При аналізі рентгенограм оцінювали анатомо-топографічні особливості серця, великих судин, дихальних шляхів і легенів. Силует серця оцінювали за такими показниками: зміщення краніальної і каудальної меж серця, наявність тіні збільшеного лівого передсердя, розширення площі контакту серця з грудиною, напрямок осі серця, загальне розширення серця (розрахунок коефіцієнта Бікенона) (11). При розгляді великих судин оцінювали ширину і положення краніальної і каудальної порожнистих вен, аорти та легеневої артерії. При аналізі стану дихальних шляхів і легенів визначали кут нахилу трахеї, її діаметр, наявність ознак застійних затемнень в легенях, пневмотораксу та гидроторакса.