����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...
Сизранський міський суд

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу № *** за позовом Царенковой Віри Олександрівни до Індивідуальному підприємцю Куракова Сергію Івановичу про зміну формулювання звільнення та зміну запису в трудовій книжці

Царенкова В. А. звернулася до Індивідуальному підприємцю Куракова С. І. з позовом про зміну формулювання звільнення, записи в трудовій книжці, стягнення тримісячного допомоги в розмірі 12000 руб., компенсацію за невикористану відпустку в розмірі 3000 руб, компенсації моральної шкоди у розмірі 5000 руб., посилаючись на те, що наказом № … від … р. була прийнята на посаду продавця, а наказом від № … від … р. звільнена за власним бажанням, однак фактично була реорганізація підприємства, заяву на звільнення за власним бажанням написала вимушено, вважаючи звільнення неправильним, звернулася до суду.

У судовому засіданні позивачка уточнила позовні вимоги, просила змінити запис у трудовій книжці з формулювання «звільнена за власним бажанням» на «звільнена у зв’язку з ліквідацією підприємства за п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, від іншої частини позову відмовилася, пояснила, що Кураков змусив її та інших працівників написати заяву про звільнення за власним бажанням, пояснивши, що підприємство ліквідується, а вони будуть оформлені продавцями до іншого індивідуальному підприємцю-Андріанову, проте до іншого індивідуальному підприємцю вони оформлені не були.

У судовому засіданні представник Державної установи Центр зайнятості населення г.о. Сизрань в особі Шутько Т.Ю. позов залишила на розсуд суду, пояснила, що 22.02.2010 р. Царенкова була поставлена ??на облік як безробітної, їй виплачено допомогу за період з … р. по … р. у розмірі 11000 крб.

Наказом від № .. від … м. звільнена за власним бажанням, проте в суді з достовірністю було встановлено, що Кураков змусив Царенкову та інших працівників написати заяву про звільнення за власним бажанням, пояснивши, що підприємство ліквідується, а вони будуть оформлені продавцями до іншого індивідуальному підприємцю. Зазначені обставини не оспорюються сторонами і свідчить про порушення ІП Куракова вимог трудового законодавства, а саме при ліквідації підприємства, або припинення діяльності індивідуального підприємця трудовий договір розривається з ініціативи роботодавця за п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ.

Згідно Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 17.03.2004 р. № 2 «Про застосування судами Російської Федерації Трудового Кодексу Російської Федерації (в редакції від 28.12.2006 р.) розірвання трудового договору з ініціативи працівника припустимо у випадку, якщо подача заяви про звільнення є добровільним волевиявленням. Якщо позивач стверджує, що роботодавець змусив його подати заяву про звільнення за власним бажанням, то це обставина підлягає перевірці і обов’язок довести його покладається на працівника.

Встановлено, що Царенкова мала намір продовжити роботу, заяву про звільнення за власним бажанням було нею написано під впливом відповідача, була введена в оману щодо її подальшої роботи на цьому ж місці в іншого індивідуального підприємця.

При цьому суд враховує, що відповідач не надав заперечень проти заявлених вимог, підтвердив намір внести зміни до трудової книжки Царенковой і змінити формулювання звільнення з «звільнена за власним бажанням» на «звільнена у зв’язку з ліквідацією підприємства» за п. 1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Відповідно до ст. 394 ТК РФ, у разі визнання звільнення незаконним орган, який розглядає індивідуальний трудовий спір, може за заявою працівника прийняти рішення про зміну формулювання підстави звільнення на звільнення за власним бажанням.

У разі визнання формулювання підстави і (або) звільнення неправильним або не відповідає закону суд, що розглядає індивідуальний трудовий спір, зобов’язаний змінити її і вказати підставу і причину звільнення у точній відповідності з формулюванням трудового кодексу чи іншого федерального закону з посиланням на відповідну статтю , частина статті, пункт статті трудового кодексу чи іншого федерального закону.

З урахуванням викладених обставин суд вважає, що підставою для розірвання трудового договору стала ліквідація підприємства, а не добровільне волевиявлення працівника на припинення трудових відносин, отже причина звільнення позивачки «за власним бажанням» підлягає зміні «на формулювання« звільнена у зв’язку з ліквідацією підприємства »за п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

У судовому засіданні Царенкова відмовилася від позовних вимог про стягнення тримісячного допомоги в розмірі 12000 руб., компенсацію за невикористану відпустку в розмірі 3000 руб, компенсації моральної шкоди у розмірі 5000 руб., відмова судом прийнятий.

За таких обставин суд вважає припинити провадження у справі за позовом Царенковой до ІП Куракова про, стягнення тримісячного допомоги в розмірі 12000 руб., компенсацію за невикористану відпустку в розмірі 3000 руб, компенсації моральної шкоди у розмірі 5000 руб.

Зобов’язати Індивідуального підприємця Куракова Сергія Івановича змінити запис у трудовій книжці Царенковой Віри Олександрівни і формулювання «звільнена за власним бажанням» змінити на формулювання «звільнена у зв’язку з ліквідацією підприємства» за п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Припинити провадження за позовом Царенковой Віри Михайлівни до Індивідуальному підприємцю Куракова Сергію Івановичу у частині стягнення тримісячного допомоги в розмірі 12000 руб., компенсацію за невикористану відпустку в розмірі 3000 руб, компенсації моральної шкоди у розмірі 5000 руб.

  Алергія на укуси комах - школа виживання, Онлайн-журнал "алергік"