����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Балабанова Вікторія Ігорівна. Патоморфологія парвовірусного ентериту собак: Дис …. канд. вет. наук: 16.00.02 Львів., 2005 128 с. РДБ ОД, 61:05-16 / 214

Актуальність теми. В останні роки в Україні збільшилась кількість собак як в спеціалізованихрозплідниках, так і в особистому користуванні громадян. Зросла кількість бездомних тварин, які є резервуаром збудників багатьох інфекційних хвороб. Ввезення з інших країн собак рідкісних порід з ослабленою резистентністю і часто непристосованих до наших кліматичних умов, безконтрольне розведення їх в домашніх розплідниках за відсутності належного ветеринарного контролю та профілактичної імунізації, близькоспоріднені імбрі-дінго сприяють зростанню частоти випадків інфекційних хвороб. Останні продовжують займати провідне місце в патології м’ясоїдних. Серед усіх хвороб собак на частку інфекційних доводиться 31-36% (Дмитрієнко СВ., 1997; Уласа В.І., 1997).

Поліпшення діагностики, лікування і профілактики парвовірусного ентериту собак є одним із актуальних завдань інфекційної патології. З часу виникнення цієї хвороби і початку її вивчення пройшло більше 20 років, проте захворюваність і смертність парвовірусного ентериту собак має тенденцію зростання. В даний час парвовірусний ентерит вважається однією з найпоширеніших інфекційних хвороб собак і завдає відчутної шкоди собаківництву як в Україні, так і в інших країнах. Серед собак парвовирусного ентерит має найвищий показник

  Собака, яка кидається на свого господаря - Полювання та собаки

4 літературі. У публікаціях представлені, головним чином, зміни в тонкій кишці і міокарді. Зміни в імунокомпетентних органах описані фрагментарно в окремих роботах, в них існує ряд протиріч. Все це визначило мету і завдання нашого дослідження.

Наукова новизна. П роведено комплексне патоморфологічне дослідження внутрішніх органів, включаючи імунокомпетентні, у собак при парвовирусного ентериті. Визначено патогномонічні макроскопічні і мікроскопічні зміни; виявлені нові закономірності патогенезу.

Теоретична значимість і практична цінність результатів дослідження. Р езультати дослідження значно доповнюють знання про патоморфологічних змінах при парвовирусного ентериті собак. Визначено патогномонічні морфологічні зміни при

Матеріали дисертаційної роботи використані в монографії Кудря-шова А.А. “Патогенез і патологічна анатомія інфекційних хвороб собак і кішок”. Матеріали дисертації використовуються в практичній роботі в ТОВ «Інститут Ветеринарної Біології» (Львів); вони можуть бути використані також у навчальному процесі зі студентами та слухачами ФПК при читанні лекцій та проведенні занять з патололлгіческой анатомії та епізоотології на факультетах ветеринарної медицини, а також у роботі ветеринарних лабораторій та клінік з діагностики парвовірусного ентериту собак.

  Шкіряний свербіж у собак

2.Для патоморфології органів імуногенезу при парвовирусного ентериті собак характерні акцидентальная трансформація тимуса, серозно-альтеративне запалення селезінки, лімфатичних вузлів тонкої кишки, для патоморфології тонкої кишки – серозно-геморагічний-альтератів-ний ентерит, для патоморфології серця – некроз м’язових волокон і міокардит.