����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Випробування та змагання повинні переслідувати дві мети. У першу чергу, з їх допомогою можна визначити чи підходить собака для певного використання, у разі завоювання титулу. По друге, це допомагає зберегти і поліпшити здоров’я і робочі якості собаки, які отсле-живаютьсяпокоління за поколінням за програмою розведення. Титул також може вважатися необ-дімим доказом того, що собака є цінним виробником.

Ми також рекомендуємо, щоб національні організації (LAO) здійснювали підтримку IPO. Міжнародні заходи повинні проводиться за правилами IPO. Всі випробування і змагання повинні проводитися за спортивним принципам, як під час заходів, так і в керівництві навчаючи-ників. Інструкції, що містяться в даних правилах однакові для всіх учасників мероприя-тий. Всі учасники повинні підпорядковуватися єдиним вимогам. Заходи повинні бути повністю відкриті для широкої публіки. Перед змаганнями слід публічно заявити про місце їх проведен-ня, учасниках і часу початку.

Випробування та змагання повинні повністю відповідати оцінним стандартам або їх окремим параграфами. У кожному разі, при вдалому проходженні змагань та отриманні оцін-ки, собака претендує на Ступінь. Ці Ступені повинні бути визнані всіма країнами, членами FCI.

  а Як, Як видалити хворий зуб і як вести себе у стоматолога?

Випробування IPO 1-3, так само як і IPO-FH можуть проводитися протягом усього року, якщо дозволяють погодні умови, і здоров’ю людей і тварин ніщо не загрожує. В інших випадках мероприя-нення не повинно проводитися. Рішення приймається Суддею з випробувань. Національні організа-ції мають право вносити певні поправки в розклад проведення випробувань в їх районі.

Керівник випробувань відповідальний за проведення заходу. Керівник здійснює нагляд за підготовчою роботою, і керує персоналом під час проведення випробувань. Він / вона стежить за ходом подій і повинен бути доступний для суддів під час всього заходу.

Керівник повинен проінформувати суддів про майбутній захід за три дні до його початку, про місце його проведення з зазначенням маршруту, часу початку змагань, типах оцінок і кількості собак. Якщо Керівник не зміг надати суддям цю інформацію, судді мають право позбавити Керівника його повноважень.

  Собаки - Чума

Співробітники клубу, який проводить випробування, відповідальні за запрошення судді, наявні-го право керувати випробуваннями IPO, або такий суддя може бути наданий Національній Ор-ганізації (LAO). Для проведення Чемпіонатів Світу судді надаються Комітетом FCI по службового собаківництва. Клуб, який проводить випробування, вирішує для себе, скільки суддів будуть запрошені. Проте один суддя має право судити максимум 30 індивідуальних виступів в день.

Суддя не має права виставляти для участі в змаганнях своїх власних собак або со-бак, що знаходяться в його володінні. Суддя не має права виставляти собак, що належать або якими володіють члени його сім’ї. У випадках проведення заходів, коли суддя призначається На-циональной Організацією або Комітетом FCI по службового собаківництва, дане правило не застосовується.

Під час змагань суддя не має права своєю поведінкою впливати на собаку або відволікати її увагу. Суддя відповідальний за те, щоб випробування проходили відповідно до надано-ними дійсними інструкціями. Суддя уповноважений припинити випробування, якщо їх проведе-ня не відповідає правилам, або якщо його вказівки ігноруються. У цьому випадку суддя зобов’язаний подати звіт до Національної Організацію.

 

Суддівське рішення є остаточним і незаперечним. Будь-яка форма критики по від-носіння до оцінки може призвести до видалення з місця проведення змагань і до дисциплинар-ним заходам. У разі спірних питань, що стосуються порушення правил проведення випробувань з боку судді, протест може бути поданий протягом восьми днів.

Протест повинен бути написаний людиною, яка подає скаргу і повинен включати його під-пись, а також підписи двох свідків. Протест повинен бути адресований керівнику клубу, прово-дящего випробування, і що відноситься до Національної Організації.

Прийняття протесту не може привести до автоматичного перегляду суддівського рішення. Ре-шення з цього питання приймається відповідним Комітетом Національної Організації. На-нальних Організація має право передати протест для розгляду Комітету Службового Со-баководства, який і винесе остаточне рішення.