����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Якуніна Марина Миколаївна. Консервативне лікування спонтанної остеосаркоми у собак: дисертація … кандидата біологічних наук: 16.00.02. – Київ, 2006. – 148 с.: ил. РДБ ОД, 61 07-3/224

Пухлини опорно-рухового апарату є однією з актуальних проблем клінічноїонкології, оскільки вони відрізняються агресивним перебігом, бурхливим розвитком клінічної картини хвороби, раннім гематогенним метастазуванням, що часто призводить до швидкого летального результату (Ішанходжаев У.У., 1993; Дроздов У . М., 1982; Dahlin DC, 1975), і вважаються досить важким у діагностичному і лікувальному плані розділом клінічної онкології (Соловйов Ю. Н.1998). Частота виникнення остеосаркоми у собак становить 80 – 90% від усіх пухлин кістки. (Broney R.S., 1969).

В останні роки досягнуто значного прогресу в діагностиці та лікуванні первинних злоякісних пухлин кісток. Розроблено ефективні схеми хіміотерапії, як в ад’ювантном, так і в неад’ювантном періоді лікування. (Дурнов Л.А., 1998; Трапезников Н.Н. 1968, Трапезников М.М, Алієв М.Д., 1998, Трапезников Н.Н., Єрьоміна Л.А, 1985, 1982, і ін) Однак, незважаючи на різноманітність передопераційних методів лікування і схем хіміотерапії, що використовуються при остеосаркомі, основним способом впливу на первинний пухлинний осередок досі є хірургічне лікування. Однак цей метод лікування нерідко пов’язаний з досить складним перебігом післяопераційного періоду. Основними ускладненнями в залежності від тактики оперативного втручання є нагноєння, відторгнення трансплантатів, післяопераційні переломи і безліч інших, які призводять до сильного больового синдрому пацієнта і тимчасового погіршення його якості життя.

  Чистка вух у собак, - сайт про собак

В даний час в доступній літературі є нечисленні повідомлення про те, що заміна оперативного лікування консервативними методами впливу в деяких випадках дозволяє суттєво зменшити обсяг первинної пухлини, виключити больову реакцію, поліпшити ортопедичні показники хворих. При цьому, тривалість безрецидивного періоду і загальна тривалість життя цих пацієнтів істотно не відрізняється від таких у хворих, які отримали хірургічне лікування, при одночасному поліпшенні якості життя. (N. Jaffe et al, 1985, 1987; G. Matchak et al, 1998.)

Враховуючи подібну картину біологічної поведінки, клініко-патологічних даних і відповідь на проведене лікування остеосаркоми собаки і людини, дана патологія у собак може бути використана як модель для вивчення принципів і методів лікування даного захворювання у людини. (Owen L.N., 1969)

Все вищесказане може свідчити про актуальність обраної теми. Вона є фрагментом планового наукового дослідження, що проводиться Клінікою Експериментальної терапії КО ГУ РОНЦ ім. М.М. Блохіна РАМН з розробки нових методів лікування спонтанної остеосаркоми.

  Керч - це моє місто

Науково обгрунтовано положення про взаємозамінність консервативного та оперативного методів лікування спонтанної остеосаркоми залежно від індивідуальної чутливості пухлини на проведену індукційну терапію. Отримані результати є науковим обгрунтуванням для більш широкого впровадження в клінічну онкологію консервативного методу лікування. На підставі поданої математичної моделі розроблені об’єктивні прогностичні тести течії остеосаркоми, що дозволяють визначити стратегію і тактику проведеної терапії.

Основні результати досліджень повідомлені на спільній конференції Клініки експериментальної терапії, відділу загальної онкології та відділу радіаційної онкології НДІ КО ГУ РОНЦ ім. М.М. Блохіна РАМН 19 вересня 2006, другий всеросійської конференції з питань онкології та анестезіології дрібних домашніх тварин у Москві, 2004, Третьої ветеринарної конференції, Тольятті, 2006.