����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Автореферат і дисертація з ветеринарії (16.00.05) на тему: Коксартріт у собак

Зміст дисертації Шабалаев, Ігор Вікторович :: 2000 :: Київ

Введення дисертації по темі “Ветеринарна хірургія”, Шабалаев, ІгорВікторович, автореферат

Актуальність проблеми. Розтин патогенетичних механізмів вроджених та набутих артропатій у собак та розробка на цій основі раціональних оперативних методів і лікувальної корекції є однією з актуальних проблем ветеринарної травматології. Особливу значимість її вирішення набуває в даний час у зв’язку з прогресуванням захворювань суглобів генетичної детермінації, що характеризуються дефективних гістогенезом кісткової і хрящової тканин (Мітін В.М., Філіппов Ю.І., 1980; Слесаренко Н.А., Самопгкін І.Б. , 1995-98; Мітін В.М., Ягніков С.А., 1999; Wiltberger and Lust G., 1975; Summers В., Greisen A., Summers В., 1982; Alexander J., 1992; Corley E. , 1985; Riser W., 1987; Rhodes W “Newton C, Alexander J., 1992; Hedhammar. A., Osson S., Anderson S., 1979; Morgan S” 1985; Kealy D., Lawler D., Monti K. et al “1993.).

В основі вроджених ушкоджень суглобів лежить реактивне посттравматичний запалення, що веде до нестабільності зчленування і порушення стато – локомоції (Самошкін І.Б., 19951997; Lipowitz А., 1993; Brandt К., Palmoski М., 1979 – 1980; Burhardt D., Ghosh P., 1987; Wallace M., 1990; Jones R., 1992; Muse G., 1981; Daehler M., 1986; Murtaugh R., Matz M., Labato M., 1993; Moskowitz R. , Davis W,, Sammarco J., 1970; Lust G., Williams A., Burton-Whistler N., 1992; DeHaan J,, Goring R., Bealy В, 1994; Olsson S., Headhanner A,, 1978. ).

Незважаючи на наявні грунтовні відомості, що стосуються розробки лікувальних заходів при вищевказаних патологічних станах багато аспектів цієї важливої ??проблеми вивчені недостатньо. Велика кількість робіт присвячено пошуку оптимальних способів консервативного та оперативного лікування (Самошкін І.Б. 1995-1998; Lipowitz А., 1993; Brandt К., Palmoski М, 1979 -1980, Burhardt D., Ghosh P., 1987; Wallace M ., 1990; Jones R., 1992; Rosedebush P, Muse G., 1981; Daehler M., 1986; Murtaugh R., Matz M., Labato M., 1993; Moskowitz R., Davis W., Sammarco J. , 1970; Lust G., Williams A., Burton-Whistler N., 1992; DeHaan J “Goring R., Bcaly B. 1994; Olsson S., Headhanner A., ??1978), оперативне лікування (Larry J., Wallace 1967; Bowen J., Lust G. et all; Matis U., Slocum В., Prieur W., Lewis D., Lippincott et all, Brown R., Gorman H., 1957; Olmstead M. 1980; Bruno J, , Philip В., Vasser, 1994; Payl H., Bargar W.), коригуючі операції (Botha S., 1978; Wallace J., 1992; Braden D, Prieur W., 1992; Kaneene, 1990; Shrader C., 1986; Jensen J, Serti J, 1992), протезування (Duff, Campbell J., 1997; Hohn В., Olmstead M., Turner Т., 1986). Вимагають подальшої деталізації питання, що стосуються морфофункціонального обгрунтування оперативних методів лікування, що не зачіпають внутрішньосуглобові компоненти. Крім того, не повністю розкриті окремі сторони етіопатогенезу суглобової патології у віковому і породному аспектах, засновані на аналізі гематологічних показників, метаболічного статусу організму тварин.

  Що робити, якщо з'явився кулька під шкірою

Таким чином, враховуючи вищевикладене, діагностика та лікування кульшового суглоба – це нині актуальна проблема ветеринарної медицини, тому існує об’єктивна необхідність пошуку більш досконалих і ефективних способів лікування, які враховують етіопатогенетичні аспекти артропатий кульшового суглоба у собак.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановити статистичну достовірність поширення коксаргрітов у собак різних порід, з’ясувати особливості етіопатогенезу диспластичних коксартрітов у собак, розробити та апробувати в клінічній практиці новий оперативний спосіб стабілізації тазостегнового суглоба у собак зі спонтанними коксартрітамі.

Теоретична і практична значущість роботи. Уточнено відомості про етіопатогенетичних механізмах коксартрітов у собак. На підставі детального клінічного обстеження визначені породні, вікові та статеві особливості прояву даної патології. Вперше проведені гематологічні, радіоімунологічні та біохімічні дослідження при коксартрітах різного ступеня тяжкості. Виявлені кліііко-рентгенологічні паралелі дозволили розробити новий спосіб лікування коксартрітов у собак, який захищений охороноздатним документом (патент № 2111725 від 11 червня 1997 р.). Спосіб забезпечує надійну стабілізацію кульшового суглоба при диспластичних коксартрітах різного ступеня тяжкості у собак. Він може бути використаний на ранніх стадіях хвороби і забезпечує високу ефективність лікування.

  Хвороби собак, Зоолог я

2. Клініко-рентгенологічна і контрастна артрографія в діагностиці коксартрітов у тварин. з, Обгрунтованість ефективності оперативного методу лікування шляхом стабілізації тазостегнового суглоба за допомогою сухожильно-м’язового клаптя, який формується з хребетної головки двоголового м’язу стегна при коксартрітах у собак.

Висновок дисертаційного дослідження на тему “Коксартріт у собак”

2.Хвороби має виражену породну, статеву і вікову схильність. У першу чергу уражаються великі породи собак у віці до 1,5 років – 70% (ротвейлери, вівчарки і молосси (мастіно, бордосский дог та ін)). При цьому пси страждають частіше (60%).

3. Ефективним методом лікування генетично детермінованих коксартрітов у собак (дисплазія, хвороба Легга-Кальве-Пертеса, вроджений вивих головки стегнової кістки) є розроблена операція по стабілізації тазостегнового суглоба за допомогою перенесення сухожильно – м’язового клаптя, який формується з хребетної головки двоголового м’язу стегна, який переміщують через біологічний тунель, попередньо утворений між середнім і глибоким сідничними мускулами, потім виводять до вихідного місця формування та наступною фіксацією (Шабалаев І.В., 1997)

4. Спосіб стабілізації тазостегнового суглоба за допомогою сухожильно – м’язового клаптя є оригінальним методом внесуставной корекції, який, забезпечує надійну фіксацію голівки стегна, повне відновлення функції пошкодженої кінцівки і скорочує період реабілітації тварини.

5.Восстановленіе функціональної придатності пошкодженої кінцівки в післяопераційний період після дислокації сухожильно-м’язового клаптя, який формується з хребетної головки двоголового м’язу стегна, кінцівки наступає на 20 – 25 днів раніше, порівняно з традиційним методом резекції головки стегнової кістки, що дозволяє рекомендувати розроблений спосіб до широкого використання у ветеринарній травматології.

  Спосіб знайти вкрадений телефон по IMEI. Чи допоможе IMEI код телефону при крадіжці? , Захист майна

6. Найбільш сприятливим у прогностичному відношенні для оперативного втручання є 6-8 місячний вік тварин, пов’язаний з дебютірованіем патологічного процесу, що підтверджується комплексом клініко-рентгенологічних та радіоімунологічних показників.

8. Зміни клініко-гематологічних показників є відображенням стадийности запального процесу. При середнього та важкого ступеня коксартріта виявлені лейкоцитоз і зміни лейкограми. У післяопераційному періоді (4-6 тижнів) відбувається нормалізація гематологічного статусу.

9. Коксартріти у собак характеризуються закономірностями зміни гормонального статусу, зреалізований збільшенням кальцитоніну і зниження паратгормону, порушення їх співвідношення, а також зниженні активності лужної фосфатази в період прогресування хвороби.

Спосіб оперативного лікування коксартрітов у собак, захищений охороноздатним документом (патент № 2111725 «Спосіб оперативного лікування коксартрітов у собак» зареєстрований у Державному реєстрі винаходів 27 травня 1997) впроваджено у ветеринарних клініках м. Москви (довідка про впровадження № 1 – 12318 від 27.04.2000), в хірургічній клініці МГАВМиБ ім.К.І.Скрябіна (довідка про впровадження від), в хірургічній клініці Санкт

Петербурзької державної академії ветеринарної медицини (довідка про впровадження № 4-127 від 20.04.2000), на кафедрі загальної, приватної та оперативної хірургії Вітебської ордена «Знак Пошани» державної академії ветеринарної медицини (лист № 01/29154 від 24.04.2000 ), а також у навчальному процесі вищеназваних навчальних закладів.

1. Розроблений оперативний спосіб лікування з використанням сухожильно-м’язового клаптя, який формується з хребетної головки двоголового м’язу стегна, є методом вибору при лікуванні коксартрітов у собак, оскільки є найменш травматичним і забезпечує сприятливий результат.

3.Метод контрастною артрографії з високим ступенем достовірності дозволяє виявляти діагностично доцільні критерії при артропатіях різного генезу, що дозволяє рекомендувати його до широкого використання у ветеринарній хірургії.

Список використаної літератури з ветеринарії, дисертація 2000 року, Шабалаев, Ігор Вікторович

Подібні наукові роботи

Каталог дисертацій