����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Автореферат і дисертація з ветеринарії (16.00.02) на тему: Клініко-морфологічна характеристика пухлин молочної залози собак залежно від породи

Зміст дисертації Антонова, Олена В’ячеславівна :: 2002 :: Київ

Введеннядисертації за темою “Патологія, онкологія і морфологія тварин”, Антонова, Олена В’ячеславівна, автореферат

Собаки служать людям, виконуючи найрізноманітнішу роботу: мисливці використовують їх у звичайній та спортивної полюванні, поліція – у боротьбі із злочинністю, збройні сили – у військових цілях, фермери – в пастуших, сліпі – як поводирів, обивателі – як компаньйонів і незамінних супутників життя. Різноманітне використання собак протягом багатьох століть призвело до появи безлічі порід, виведених природним або цілеспрямованим шляхом для виконання конкретних завдань. (Malkolm В. Willis, 2000).

З середини 40-х років 20-го століття в літературі з’являлося багато даних про новоутворення у собак. У результаті різноманітних статистичних вишукувань різні автори висловлюють припущення про схильність деяких порід до пухлин. Огляди на цю тему опубліковані в Британії (Cotchin Є., 1951; Else R., 1979; Weaver А., 1983), Скандинавії (Larsson В., 1956), Північній Америці (Nielsen S., 1958), Мілані (Carrara Про ., 1965), Фінляндії (Rahko Т., 1968), Норвегії (Grendalen J., 1975), і Німеччини (Bomhard D., 1977) та ін

Пухлини молочної залози собак становлять особливий інтерес в тому плані, що вони якоюсь мірою подібні з пухлинами людини, і тому інтереси ветеринарних і медичних онкологів переплітаються для вишукування ефективних засобів лікування та профілактики пухлин (Nerurkar, et al., 1989). В останні чотири-п’ять десятиліть пухлини молочної залози собак були представлені як моделі для вивчення пухлин молочної залози людини (Shneider, 1970; Gootman, 1974; Pierrepoint, 1985).

  Причини частого розладу шлунку у фараонових собак

Існують різні способи діагностики пухлин. Однак, з усіх відомих методів, гістологічний метод є найбільш достовірним. Збіг клінічних спостережень і патогістологічних досліджень дають можливість раннього і правильного обгрунтування хвороби і 4 достовірність діагнозу, а звідси і прогнозу.

Наукова новизна. Проведено більше повний опис різних новоутворень молочної залози у собак різних порід та віку. Отримані дані про морфологічні та функціональні зміни в організмі при новоутвореннях молочної залози собак дозволяють більш чітко уявити патогенез, проводити більш ранню діагностику злоякісних пухлин.

Практична цінність роботи. Отримані результати свідчать про широкий діапазон пухлин молочної залози у собак, дана їх патогістологічна характеристика, що дає можливість нового підходу профілактики та гормонотерапії. Науково обгрунтовано й експериментально доведено можливість використання біохімічних та гематологічних показників (доступних в клініці) в якості допоміжних критеріїв для оцінки пухлинного росту і ступеня ураження.

  Російський мисливський спанієль, Породи собак, тварини та породи,

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи повідомлені на Восьмому Міжнародному конгресі з проблем ветеринарної 5 медицини дрібних домашніх тварин (Київ, 2000), на науковій конференції, присвяченій 80-річчю Московської Державної Академії Ветеринарної Медицини і Біотехнології ім. К.І. Скрябіна.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, огляду літератури, власних досліджень, обговорення, висновків, практичних пропозицій, списку літератури та додатку. Текст дисертації викладений на 268 сторінках машинописного тексту, ілюстрований 89 малюнками і 6 таблицями, список літератури включає 115 найменування, в тому числі 55 радянських і 60 зарубіжних авторів.

Висновок дисертаційного дослідження на тему “Клініко-морфологічна характеристика пухлин молочної залози собак залежно від породи”

1. Найбільш схильними до новоутворень молочної залози (у Москві і Московській області) є породи: пудель, англійська кокер-спаніель, східно-європейська вівчарка, різеншнауцер і метиси, які становлять 50% від усіх обстежених нами собак з даним захворюванням.

  Корм ??сухий Bosch "Sensitive", для собак схильних до алергії, з м'ясом ягняти і рисом, 3 кг - Bosch 00895 Пальто Tom Tailor 3520254 СІРИЙ - Tom Tailor

2. Новоутворення молочної залози були зареєстровані у собак з 2-х річного до 15-и річного віку. Поступове збільшення кількості випадків відбувалося до 6-6,5 років, досягало піку до 8-10 років і потім знижувався. Середній вік собак склав 9,32 років.

9. У собак дрібних і середніх порід: такса, міттель-шнауцер, англійська кокер-спаніель, американський кокер-спанієль, фокстер’єр і у метисів відсоток злоякісних пухлин склав від 80% до 100% (в основному карциноми). У собак більш великих порід: ротвейлер, німецька вівчарка, кавказька вівчарка, англійська бультер’єр, кері-блю-тер’єр переважають доброякісні пухлини (в основному аденоми і кістоаденоми).

5. Результати досліджень з діагностики новоутворень молочної залози собак можуть бути використані в навчальному процесі при підготовці ветеринарних лікарів, ФПК, а також написанні навчальних посібників, підручників, монографій, довідників для ветеринарних лікарів.

Список використаної літератури з ветеринарії, дисертація 2002 року, Антонова, Олена В’ячеславівна