����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

Основи генетики

Вчені-генетики

Тести по розділах генетики

Завдання по розділах генетики

Про сайт

Взаємодія неалельних генів

Компліментарність

Комплементарне (додаткове) дію генів – це вид взаємодії неалельних генів, домінантні алелі кото-яких при спільному поєднанні в генотипі зумовлюють нове фенотипічніпрояв ознак. При цьому розщеплення гібридів F2 за фенотипом може відбуватися у співвідношеннях 9:6:1, 9:3:4, 9:7, іноді 9:3:3:1.

Прикладом комплементарності є успадкування форми плоду гарбуза. Наявність у генотипі домінантних генів А або В обу-словлівает сферичну форму плодів, а рецесивних – удлі-ненную. При наявності в генотипі одночасно домінантних ге-нів А і В форма плоду буде дисковидной. При схрещуванні чистих ліній з сортами, що мають сферичну форму плодів, у першому гібридному поколінні F1 всі плоди будуть мати дисковидную форму, а в поколінні F2 станеться розщеплення за фе-нотіпу: з кожних 16 рослин 9 матимуть дисковидние пло-ди, 6 – сферичні і 1 – подовжені.

Епістаз

Придушення (інгібування) дії однієї алельних пари генів геном інший, не алельному їм пари, називається епістазом . Розрізняють домінантний і рецесивний епістаз. Якщо звичайне алельними домінування можна представити у вигляді формули А> а, Те явище епістазу виразиться формулою А> В (домінантний епістаз) або А> В (рецесивний епістаз), коли домінантний або рецесивний ген однієї алельних пари не допускає прояву генів інший алельних пари.

  Випуск "Випуск розсилки: Інфекційні захворювання номер 327 від 20-12-2011" розсилки: Інфекційні захворювання "від 20 грудня 2011 року. Розсилки: Служба поштових розсилок

Гени, що пригнічують дію інших, що не алельних їм генів, називаються Епістатічнимі, А пригнічувані – Гіпостатічнимі. Епістатичний взаємодія генів за своїм характером протилежно комплементарному взаємодії. При епістаз фермент, що утворюється під контролем одного гена, повністю пригнічує або нейтралізує дію ферменту, контрольованого іншим геном.

Розберемо Епістатичний дію генів на прикладі наслідування забарвлення зерна у вівса (рис. 28). У цієї культури були встановлені домінантні гени, що визначають чорну і сіру забарвлення зерна. Позначимо один з них буквою А, А другий – В. При цьому можна уявити собі схрещування, в якому батьківські форми мали генотипи A Abb (черносемянний) і ААВВ (серосемянний). У генотипі рослини першого покоління (АаВb) Містяться домінантні гени і чорного забарвлення А, І сірого забарвлення В. Так як ген А Епістатічен по відношенню до гену В, Він не дає йому проявитися, і всі гібриди F1 Будуть черносемяннимі. У F1 Відбудеться розщеплення у відношенні 12 чорних: 3 сірих: 1 білий. Такий результат розщеплення легко зрозуміти, якщо уявити собі ставлення 12:3:1 як видозміна типового для дігібрідних схрещувань відносини 9:3:3:1.

  Персональний сайт - Вушної кліщ у кішок Лікування

У дев’яти поєднаннях присутні обидва домінантних гена А І В, Але ген сірого забарвлення У Не може проявлятися, і вони дають черносемянние рослини. У трьох поєднаннях (AAbbAabb, Aabb) Ген чорного забарвлення насіння А Також зумовить розвиток черносемянних рослин. Ця група за фенотипом буде абсолютно схожа з першою, і, отже, з кожних 16 рослин 12 будуть черносемяннимі. У трьох поєднаннях (ааВВ, АаВb, АаВb) Домінантний ген У За відсутності епістатічного гена А Може проявити домінантне дію по відношенню до свого рецесивним аллели b, І розвинуться рослини з сірими насінням. Один генотип (Aabb) Являє собою нову комбінацію, в якій проявиться біле забарвлення зерна, оскільки відсутні обидва домінантних гена.

Полімерія

Полімерія – взаємодія неалельних множинних генів, однонаправлено впливають на розвиток одного і того ж ознаки; ступінь прояву ознаки залежить від кількості генів. Полімерні гени позначаються однаковими буквами, а аллели одного локусу мають однаковий нижній індекс.

  Підшлункова у собаки - що робити?

Полімерна взаємодія неалельних генів може бути кумулятивним і некумулятивною. При кумулятивній (накопичувальної) полімерії ступінь прояву ознаки залежить від сумарного дії декількох генів. Чим більше домінантних алле-лей генів, тим сильніше виражений той чи інший ознака. Расщепле-ня в F2 за фенотипом при дигибридном схрещуванні відбувається у співвідношенні 1:4:6:4:1, а в цілому відповідає третьої, п’ятої (при дигибридном схрещуванні), сьомий (при трігібрідное схрещуванні) і т.п. рядкам у трикутнику Паскаля.

При некумулятивною полімерії ознака виявляється при наявності хоча б одного з домінантних алелів полімерних генів. Кількість домінантних алелів не впливає на ступінь вираженості ознаки. Розщеплення в F2 за фенотипом при дигибридном схрещуванні – 15:1.