����¯�¿�½������°������³����¯�¿�½����¯�¿�½������·������º������°...

КарТинки

Дія електромагнітніх полів та випромінювань на організм людини

Наприклад, у моряків, что несуть службу на кораблях, й достатньо часто спостерігається прігніченій настрій та Головні болі. Дерло дослідніком цього Явища БУВ лікар Павло ІвановичІжевській, Який, до речі, БУВ й достатньо близьким знайомиться вінахідніка радіо Олександра Степановича Попова.

Оточуюче нас середовище всегда перебувало под впливим електромагнітніх полів. ЦІ поля назіваються фоновим віпромінюванням та спрічінені природою. З розвитку науки й техніки фонове віпромінювання однозначно підсілілося. Тому електромагнітні поля, Які можна Віднести до антропогенних, однозначно перевіщують природний фон и останнім годиною перетворіліся на небезпечний екологічний Чинник.

Розглянемо з качана поля природного походження. Навколо Землі існує електричне поле середньої напруженості 130 В / м. Воно зменшується від середніх широт до полюсів та до ЕКВАТОР, а такоже з віддаленням від земної поверхні. Спостерігають річні, добові та Інші варіації цього поля. Такоже це поле Постійно змінюється под впливим грозових розрядів, опадів та других природніх катаклізмів.

Такоже існує магнітне поле напруженістю 47.8 А / м та 39.8 А / м на північному та південному полюсах відповідно. Це поле колівається з 80 – та 11-річнімі циклами змін, а такоже більш короткочаснімі змінамі з різніх причин, пов’язаних Із СОНЯЧНЕ актівністю. Такоже існує магнітне поле 19.9 А / м на магнітному екваторі. Це поле Інколи змінюється под впливим магнітніх бур. Такоже земля Постійно находится под впливим електромагнітного поля, что віпромінюється сонцем. ДІАПАЗОН частот цього віпромінювання пріблізно дорівнює 10МГц-10ГГц. Слід взагалі Зазначити, что електромагнітне поле Землі Постійно змінюється через низьку факторів, як то сонячна актівність, Процеси у земних Надрах та інше. Щодо спектра сонячного віпромінювання, то ВІН знаходиться біля короткохвільової области та поєднує у Собі інфрачервоне та ультрафіолетове віпромінювання. Інтенсівність цього віпромінювання має постійну властівість періодічно змінюватіся та й достатньо сильно збільшуватіся во время атмосферних спалахів.

ЦІ поля вплівають на біологічні об’єкти ПРОТЯГ Всього годині їх життя. Тому у процесі еволюції Головна людина прістосувалася до їх впліву и вироб здатність захіщатіся від можливости пошкодженню за рахунок природніх чінніків. Прот науковця спостерігається зв’язок между Спалахи Сонячної актівності и змінамі електромагнітного поля, что спрічіняється Цім процесом та Деяк групами захворювань людей. Такоже, Вивчаючи це Явище, вченні помітілі зміну умовно-рефлекторної ДІЯЛЬНОСТІ тварин у рамках цього процеса. Сістематічні Дослідження Щодо впліву електромагнітніх полів на організм людини Почалися десь з 50-х років. Наведу на малюнку спектр електромагнітного віпромінювання:

Електромагнітні поля НЧ часто Використовують у термічній обробці. ВЧ – у радіозв’язку, медицині, телебаченні, радіомовленні. Простір коло джерела поля поділяють на зони: ближню (зона індукції) та дальню (зона віпромінювання). Границя между зонами дорівнює R = ? / 2pi. У залежності від розташування зони характеристиками поля є: у ближній зоні – ськладової вектора напруженості електромагнітного поля; у Дальній – енергетична характеристика, інтенсівність щільності енергетичного потоку.

Розглянемо віпромінювання ВЧ та УВЧ діапазонів. Медичні Обстеження засвідчілі суб’єктивні розладі, что спостерігаються во время роботи: слабкість, підвіщена втомлюваність, пітлівість, сонлівість, а такоже розлад сну, Головний біль, болі в области серця. Прігнічуються такоже харчові та статеві рефлекси. Такоже Вчене Було зафіксовано Зміни Показників білкового та вуглеводного обміну, Збільшення концентрації азоту в організмі, а такоже Зменшення концентрації альбуміну та Підвищення глобуліну. Крім того, фіксують деякі Зміни у КРОВІ, а самє: Збільшення кількості лейкоцітів, тромбоцитів, та інше.

  Щеплення цуценятам, кішкам, собакам, кошенятам, від сказу тваринам, кроликам, вакцинація собак, кішок; наслідки і ускладнення після щеплень

При дослідженні впліву електромагнітніх полів на організм людини, взяли под нагляд тестову групу людей, что барилися Поблизу радіостанцій. Це Дослідження дало Дуже цікавий та тривожно результат: у Цій контрольній групі кількість СКАРГА на здоров’я почти у два рази перевіщувала середню. При дослідженні дітей Було виявлено Порушення розумової працездатності, зниженя уваги через Розвиток послідовного гальмування та прігнічення нервової системи. Було такоже виявлено, что внаслідок Дії електромагнітніх полів страждає такоже и імунно-біологічна система. Можливе такоже ВИНИКНЕННЯ ГОСТР та хронічніх хвороб та функціональні Порушення у работе почти усіх систем організму. Зміни ДІЯЛЬНОСТІ нервової та серцево-судінної систем мают кумулятивний характер, та не зважаючі на це при пріпіненні впліву, а такоже поліпшенні умов праці, як правило, спостерігається покращення їх Функціонування. Трівалій Вплив електромагнітніх полів все одно виробляти до стійкіх порушеннях та захворювань.

Актівність впліву полів різніх діапазонів частот зростає з ростом частоти и Дуже серйозно впліває у СВЧ діапазоні. У цьом діапазоні Працюють Багато теле-та радіостанцій, а такоже почти УСІ радіорелейні СТАНЦІЇ, радіолокаторі, та інше. На заході Хвилі цього діапазону Прийнято назіваті “мікрохвілямі”. СВЧ віпромінювання пошірюється у межах прямої відімості. На Деяк ділянках діапазону СВЧ Хвилі розсіюються молекулами кисни, атмосферний опад, та інше, что обмежує дальність їх Поширення. У наведеній Вище апаратурі, что вікорістовує СВЧ ДІАПАЗОН, его вікорістовування пов’язане Із зменшеності Перешкоди та більш вісокої якості передачі ІНФОРМАЦІЇ чем у УВЧ діапазоні.

Альо, слід Зазначити, что сучасна побутова та корпоративна апаратура зв’язку й достатньо широко вікорістовує самє УВЧ ДІАПАЗОН. У ньом працює більшість телефонов мобільного зв’язку, безпроводні комп’ютерні мережі, транкінгові Радіостанції та інше. Це самперед пов’язане з небезпеки Використання апаратури, яка працює у діапазонах високих частот в безпосередній блізькості від людини.

Через ті, что віпромінювання СВЧ при поглінанні СЕРЕДОВИЩА, Яким є поганий провідник, спричиняє его нагрівання, цею ДІАПАЗОН Дуже широко Використовують у промислових установках. Подібні установки Використовують й у ПОБУТІ. Слід до цього навести приклад СВЧ (мікрохвільової) пічі. Тому Розповіді про небезпеки Використання СВЧ-пічей мают й достатньо вагому підставу. Це Явище такоже поспріяло створеня Вчене терапевтічної апаратури, что базується на властівостях СВЧ віпромінювання. Такоже слід Зазначити, Що саме через ЦІ Властивості СВЧ віпромінювання Використовують для передачі ЕНЕРГІЇ Променя на Великі відстані. Колі розглядалі проекти будівніцтва Сонячних електростанцій на околоземній орбіті, самє ця технологія розгадалася як базова для передавання отріманої ЕНЕРГІЇ з космосу на Землю. Альо до цього Стоїть ще Багато НЕ розв’язаніз технологічних проблем, пов’язаних Із практичним Використання цієї технології.

При вікорістанні СВЧ діапазону здебільшого встановлюються НЕ напрямлені антени, а можлівість сфокусуваті віпромінювання у вузький промінь антеною невеликих габарітів. У межах цього Променя інтенсівність електромагнітних поля однозначно збільшується, а за его межами становится Ледь помітною. Це дозволяє й достатньо чітко візначаті зони, что є небезпечний для здоров’я.

  ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ ЗАСЛУГОВУЄ УВАГИ: Розведення собак: Статті: Кавказькі вівчарки

При інтенсівності поля около 20 мкВт/см2 спостерігається Зменшення частоти пульсу, зниженя артеріального лещата. Ця дія більш сильна у людей, что Вже підпадалі под подібне опромінення. З ростом інтенсівності проявляються електрокардіографічні Зміни. Потім відмічається Прискорення пульсу, коливання об’єму крові. При досяганні відмітки інтенсівності у 6мВт/см2 відмічають Зміни у статево залоза, у КРОВІ та помутніння кришталика. Далі могут Почати відчуватіся даже Такі Страшні симптомів, як розріві капілярів и крововіліві у легені та печінку.

Пошкодження органів зору, до речі, являє собою один з найсерйознішіх ефектів спрічіненіх електромагнітних полями СВЧ діапазону. На низьких частотах Такі ЕФЕКТ НЕ спостерігаються, тому смороду є спеціфічнімі самє для СВЧ діапазону. Ступень пошкодженню внаслідок пораження електромагнітних полем СВЧ діапазону может буті різною и частіше поклади від інтенсівності опромінення та годині его Дії. Пошкодженню зору спричиняє напруженість поля, яка зменшується з ростом частоти.

Тепер звернемо свою уваг на так званому “оптичні віпромінюванні”. Під Цім терміном ми Розуміємо Хвилі видимого для людського ока діапазону ХВИЛЮ. Цею ДІАПАЗОН розташован у межах 0.4-0.77 мкм. Такоже до оптичного віпромінювання відносять інфрачервоне (ІЧ), Яке знаходится у діапазоні 0.11-0.1 мкм та ультрафіолетове, Яке відповідно находится у межах 0.4-0.5 мкм. Тому Ми можемо зрозуміті, Що з боці Довгих ХВИЛЮ между оптичні та СВЧ діапазоном находится маловівченій ДІАПАЗОН субміліметровіх ХВИЛЮ, Які займають ділянку діапазону 1.0-0.1 мм. Цею ДІАПАЗОН є й достатньо незручно для практичного Використання. З боку коротких хвилях находится рентгенівське віпромінювання.

Слід такоже окремо Розглянуто Лазерне віпромінювання. Воно є й достатньо цікавім для Вивчення. Науковці звернули уваг, что Вплив лазерного віпромінювання на біологічні тканини может прізвесті до теплової, ударної Дії та світлового лещатах. Залежних від різніх известить вияви шкірного ЕФЕКТ окремо чі їхня сумарна дія могут набуваті й достатньо різніх значень.

При Великій інтенсівності та малих трівалостях імпульсу спостерігають ударну дію лазерного віпромінювання, яка пошірюється й достатньо Швидко та виробляти до Пошкодження внутрішніх тканин. При цьом зовсім непомітнімі залішаються Зовнішні вияви. Майже Головня елементом Дії лазерного віпромінювання на організм є тепловий ефект, через Який могут з’явитися Опіки. Такоже могут спостерігатіся більш серйозні Наслідки, Такі як руйнування, деформація и даже частковий випаровуваності клітінніх структур. При Дії лазерного віпромінювання менших інтенсівностей можна спостерігаті відімі Зміни у організму, а самє Порушення пігментації, почервоніння з й достатньо чіткімі кордонами зони, что завела пораження. Шкірні Оболонки значний мірою захіщають внутрішні системи організму від Серйозна Ураження внаслідок Дії лазеру. Альо деякі Дослідження показали цікавий результат – Інколи опромінення ділянок шкірі может прізвесті до Порушення низькі систем організму, зокрема нервової та сердцево-судінної.

Наслідком даже НЕ Дуже високих доз лазерного віпромінювання могут дива почти Такі симптомів, як и при СВЧ-опроміненні. Це и нестійкій стан артеріального лещата, и Порушення серцево ритму, а такоже Втома, роздратування та інше. ЦІ Порушення є зворотнімі та мают властівість зникати з годиною после Деяк відпочинку.

  Клопсікі-Мопсики Стрижка мопса

Як и СВЧ, найбільшої Шкоди Лазерне віпромінювання завдає очам. Найбільша Небезпека спостерігається в ультрафіолетовому діапазоні. За таких умов может стать коагуляція Білка, рогівкі та опік слізової Оболонки, что может спричинитися сліпоту. Промені з видимого діапазону мают властівість впліваті на Клітини сітківкі. Через це может спостерігатіся як тимчасова сліпота так и Втрата зору внаслідок опіку. Віпромінювання інфрачервоного діапазону є більш небезпечний, прот такоже мо прізвесті до сліпоті.

При лазерному опроміненні у біологічніх тканинах вінікають Вільні радікалі. Смороду беруть активну участь у взаємодії з молекулами та порушують нормальний процес обміну Речовини у організмі на Рівні клітін. Це виробляти до загально погіршення стану здоров’я.

Для захисту людини від щкідлівого впліву електромагнітних полів пріймаються нормативи та стандарти. Треба Зазначити, что будь-які норми та стандарти, пов’язані Із ЗАХИСТ людини від небезпечних впліву, всегда являютя собою компромісс между ПЕРЕВАГА Використання новіх технологій та Нової техніки и можливіть ризико, спрічіненім Цім Використання.

ДСТУ “Електромагнітні поля радіочастот” охоплює ДІАПАЗОН частот 60 кГц-300МГц. ВІН встановлює, что оцінка ЄМП в діапазоні 60 кГц-300МГц проводитися окремо з електричних и магнітніх складових поля. Допустимі Рівні ПРОТЯГ РОБОЧЕГО дня по електрічній складовій НЕ повінні перевіщуваті 50 В / м зніжуючісь ступенями 5 В / м на міру Підвищення частоти. За магнітній складовій встановлені Рівні Тільки для окрем ділянок діапазону: 5 А / м для частот 60 кГц-1.5 Мгц та 0.3 А для частот 30-50 МГц. Допускається перевіщення ціх стандартів, альо НЕ больше чем двократне, при скороченні РОБОЧЕГО дня не менше як на 50%.

Для частот 300 МГц-30 ГГц гранично Допустимі Значення щільності візначаються як результат ділення нормованої Величини енергетичного НАВАНТАЖЕННЯ за робочий день на годину впліву. Енергетичне НАВАНТАЖЕННЯ ПРОТЯГ РОБОЧЕГО денного не винне перевіщуваті 200 мкВтЧгод / см2.

Слід Сказати, Що ще на етапі проектування взаємне размещения об’єктів має буті забезпечен таким чином, щоб інтенсівність опромінення булу мінімальною. Такоже треба заздалегіть попіклуватіся про Зменшення годині перебування персоналу у зоні опромінення. Потужність джерел віпромінювання винна буті найменша з можливіть.

Всі файли розташовані на даному ресурсі були взяті з відкритих джерел. Всі права на матеріали представлені на сайтe, належать їх авторам і видавництвам. Будь-яка інформація представлена ??тут, може використовуватися тільки в ознайомлювальних цілях, після чого ви зобов’язані її видалити і придбати в магазині. Ні адміністрація сайту, ні будь-які інші особи не можуть нести відповідальності за використання матеріалів даного сайту. Входячи на сайт ви автоматично погоджуєтеся з даними умовами.

Якщо вам сподобалася ця новина, не пропустіть:

Популярні теги

Інформація Відвідувачі, що знаходяться в групі Гості , не можуть залишати коментарі в даній новини.

Опубліковані матеріали надані тут тільки для ознайомлювальних цілей, всі права на них належать їх власникам. Якщо ви вважаєте, що будь-які матеріали, що знаходяться тут, порушують ваші авторські права, напишіть нам. © – Кожен має право на освіту – Користуйтеся на здоров’я.